• 1 от 2

  • 2 от 2

Хотел: Местоположение

Хотелът се намира на 1,5км североизток от паметника Бузлуджа и на 200м от прилежащата ски писта. Новият хотелски комплекс се разпростира на незастроен и неизползван до този момент терен, разграничавайки се от съществуващите хижи по южния склон. По този начин се запазва непроменена съществуващата инфраструктура и се оставя възможност за бъдещо разрастване на комплекса.

Теренът е полегат и предлага гледка към паметника Бузлуджа и ски пистата. Зад хотела се намира гора, която би предпазвала от директни силни ветрове. Съществува асвалтов път само на 300м разстояние.