• 1 от 5

  • 2 от 5

  • 3 от 5

  • 4 от 5

  • 5 от 5

изграждане

На 23-ти януари 1974 започват подготвителните дейности. Връх Бъзлуджа е свален с 9 метра (от 1441м на 1432м).
Над 15 000 м3 скална маса са изкопани за хващането на основите.

Над 500 войници от Строителните войски, десетки майстори, инженери, проектанти, техници, офицери-ръководители и доброволци - общо 6000 души работят по проекта. Разпределени са в три смени, така че работният процес е денонощен в месеците май до септември. Строителите живеят и работят в хижи на връх Бузлуджа 7 години.

Общо 70 000 тона бетон, 3 000 тона стомана и 40 тона стъкло са използвани за строежа.