• 1 от 2

  • 2 от 2

Първи идеи

Първата идея за изграждане на паметник на връх Бузлуджа е от 1898 г. Митрополит Кусевич предлага проект за малък паметник и параклис с градина в чест на хаджидимитровите четници. Идеята е приета, но доразвита с предложение за 8-метрова скулптура на Х. Димитър. Икономическата криза възпрепятства изграждането.

Първият реализиран проект е построяването на хижа Бузлуджа през 1936г. Постройката цели да бъде домакин на гостите, които идват за поклонение, да поддържа костницата на хаджидимитровите четници и да развие туризма в региона.