концепция

Проектът предлага преустройство на сградата с възможно най-малка архитектурна и функционална намеса, за да я превърне в монумент на времето, разказващ цялата историята на България.
Връх Бузлуджа е свидетел и доказателство за освободителните движения с героизма на хаджидимитровата чета, за социалистическия строй, както и за прехода към демокрация. Ако добавим античността, средновековието и настоящето, ще създадем синтезиран и пълен преглед на дългата ни и преломна история.
Акцентът ще е върху един емоционален и интерактивен прочит чрез атмосферата на съществуващата архитектура. Концепцията се състои от две обиколки - хоризонтална и вертикална.