• 1 от 2

  • 2 от 2

ХОРИЗОНТАЛНА ОБИКОЛКА

Хоризонталната обиколка е във вътрешното пространство на сферичното тяло и хронологично проследява българската история от днешно време обратно до създаването на българската държава.

Visit Website