• 1 от 2

  • 2 от 2

музей на комунизма

+ ЗА, - ПРОТИВ, → ИЗВОД

+ запазва архитектурата, мозайката и смисъла на сградата
+ обективно разкрива забравен период от българската история

- много от българите се срамуват и/или не се интересуват от комунизма; те биха били срещу реставрацията и/или не биха посетили подобен музей
- политическа натовареност

→ мислимо в страни от централна Европа
→ възможен бъдещ сценарии, когато обществото е надраснало комплекса от социализма