Полицейска охрана на монумента ще има, достъп не.

Полицейска охрана на монумента ще има. Това стана ясно днес на пресконференция в БТА Стара Загора, дадена от Областния управител на Стара Загора, г-жа Ива Радева и директорът на ОД на МВР Стара Загора, комисар Лазар Христов по повод публикациите по темата.

Вратата на Бузлуджа вече в заварена. Но това предполага ново разбиване скоро. Причината вратата да беше разбита е липсата на полицейска охрана. А тя липсваше, защото при светкавица предпазителят на ел. таблото е паднал. Понеже на полицаите ключът е иззет от Областна администрация Стара Загора, а таблото е в сградата, те не могат да влезнат и да го вдигнат. Без електричество, няма отопление, а при минусовите температури на върха, смените са били прекратени. Без охрана е въпрос на часове вратата да бъде разбита.

Към момента вратата е заварена от Областна администрация Стара Загора, което предполага същата ситуация съвсем скоро. Като можем да си представим и по-кризисни ситуации освен спиране на тока като например пожар или наранени нарушители в сградата.

Освен това, заварената врата и забраната на достъп на технически лица е сигурен начин да се загуби всичко постигнато до момента. Поради липса на достъп не успяхме да извършим задължителните ревизии и подсилване на навесите, които пазят 1000кв.м. мозаечни пана. Директният резултат са дупки в навесите. Затова към момента част от мозайките са обледенени и разрушителните процеси започват отново. Така трудът и успехът на 3 години работа на терен може да бъде загубен за няколко месеца без външна намеса или за няколко дни, ако вратата бъде разбита отново.
Защо беше спрян достъпът до Бузлуджа за нашия екип и на полицейските екипи, охраняващи сградата?

Представяме ви официалната позиция на Областна управа Стара Загора в издадената на 6.12.23 г заповед.

Мотив 1: „Поради разкопани и демонтирани кабели не може да се осъществява нормално електрозахранване. Липсата на електричество и

сигнална маркировка създават сериозни предпоставки от възникване на инциденти с граждани, които се опитват да проникнат в
сградата.“

Оригиналната система е разкопана и демонтирана, но през 2018 г. самата Областна управа осигорява ново електрозахранване. От тогава насам с ток се захранва павилиона на полицията. Спрямо осъществения проект за посетителски достъп, системата захранва и павилиона за обслужване на туристи. Електричество в сградата не липсва, а маркировката на безопасните зони е ясна чрез посетителските пътеки и техните парапети.

Мотив 2: „Под влияние на атмосферните условия голяма част от вътрешните стени са силно компрометирани и част от армировката е оголена и корозирала.“
Да, това е бесзпорно, но не е състояние, установено към датата на издаване на заповедта. Проектът за осигуряване на посетителски достъп се базира на направените от нас редица проучвания, включително конструктивни от Центъра за научни изследвания и проектиране на УАСГ, цялостен конструктивен модел и конструктивни изчисления, разработка на над 20 инженери в рамките на 2 години. За сравнение оценката на опасността в заповедта е базирана на един оглед на РДНСК, без да им е било предоствено време за задълбочен анализ.

Освен това в сградата се извършват съгласувани с Областна управа проучвателни и консервационни дейности от 2019 г. насам, години преди да бъде осъществено обезопасяването. Излиза, че обезопасяването, осъществено под ръководството на Областна управа, е направило сградата по-опасна от преди.
Фактите сочат, че държавата разпознава необходимостта от отваряне на сградата, финансира проект за обезопасяване и осигуряване на временен посетителски достъп и приема неговото изпълнение без забележки. След това, Областният управител решава, че държавата изпълнявайки собствения си проект за обезопасяване, всъщност е направила сградата по-опасна.

До толкова по-опасна, че не допускат дори да извършим задължителните ревизии и подсилване на навесите, които пазят 1000кв.м. мозаечни пана, образец на монументалното изкуство на ХХв., документирани и съхранени през последните 3 години.

Вече има последствия, които могат да бъдат необратими.