Online event on 28th of May from 9:00 to 12:30 am CET Meet over 100 experts from over 15 countries. This Heritage Agora is: A platform for mutual learning, exchange of ideas and best practices on communicating and interpreting dissonant heritage. Part of a two-year project on dissonant heritage communication, funded...

Стартираме нов международен проект, по който ще бъде създаден дигитален двойник на монумент Бузлуджа, както и прототип на първата експозиция. За тази цел ще проведем кампании за събиране на устни истории в задълбочени интервюта, социологически фокус групи с експерти и редица исторически, изкуствоведски и културно-антроположки...