Стартираме нов международен проект, по който ще бъде създаден дигитален двойник на монумент Бузлуджа, както и прототип на първата експозиция. За тази цел ще проведем кампании за събиране на устни истории в задълбочени интервюта, социологически фокус групи с експерти и редица исторически, изкуствоведски и културно-антроположки...