Защо Бузлуджа не отвори врати през 2023?

Защо казахме, че монумент Бузлуджа ще отвори врати през 2023 г.?
 В края на 2022 г. успешно беше завършен проекта “Обезопасяване и осигуряване на временен посетителски достъп”.
 Всички участници в проекта се обединиха около целта монумент Бузлуджа да отвори врати през 2023 г.
Защо монумент Бузлуджа не отвори врати през 2023 г.?
Защото трябва да се създаде устойчив модел на управление, който да позволява това.
В момента Бузлуджа е в управлението на Областна управа Стара Загора, които организираха охраната на обекта и ни съдействаха във всички дейности на терен.
Смяната на ръководните позиции в Областна администрация и в Министерство на културата, поради парламентарните избори, доведоха до забавяне и изчакване.
 Стана ясно, че Областна управа не може да отвори сградата. Традиционно областните управи не са институции, в чиито функции, задължения и права влиза експлоатацията на обекти на културното наследство.
 Фондация “Проект Бузлуджа” може да го направи, ако ни бъде дадено това право. Това се оказа, че не е толкова просто. Включването на неправителствени организации в управлението на обекти на културното наследство е стандартна практика в много европейски държави, но за сега у нас липсват такива практики.
Какво направихме по въпроса?
 Проведохме десетки срещи с институции и експерти.
 Изпратихме редица писма с мотивирани предложения.
Събрахме институции и експерти в международен форум, посветен на темата „Управление на културното наследство“, за да поставим въпроса на всички нива.
Какво следва от тук нататък?
Продължаваме да работим, защото осъзнаваме колко важно е да разплетем този възел и да създадем работещ пример, който да е полезен и за други обекти.
Благодарни сме на Областна администрация Стара Загора, Община Казанлък и Министерство на културата за разбирането и желанието за развитие на обекта и сме убедени, че работещо решение ще бъде намерено.