Дигитален двойник и първата експозиция за Бузлуджа

Стартираме нов международен проект, по който ще бъде създаден дигитален двойник на монумент Бузлуджа, както и прототип на първата експозиция. За тази цел ще проведем кампании за събиране на устни истории в задълбочени интервюта, социологически фокус групи с експерти и редица исторически, изкуствоведски и културно-антроположки изследвания. Чрез Бузлуджа, като основен пример, ще бъде разработена методология за проучване и представяне на противоречиви обекти на културното наследство в Европа.

Името на проекта е „Разработване на включващ процес за комуникация на дисонантно наследство“ и ще продължи две години. Той беше избран, заедно с други 33 проекта, от общо 279 кандидатствали. Програмата е „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на ЕС и има за цел да защитава и насърчава демократичните и европейски ценности.

Паралелно с основния пример – Бузлуджа, ще се работи и по два други обекта. Единият – са мозайките във бившия Колеж по аеронавтика във Форли – впечатляващо произведение на изкуството, създадено с пропагандни цели. А другият – е затворът „Модело“ в Барселона, който е служел основно за политически затворници и ще бъде преизползван с нови функции.

Проектът стартира със събитие в Италия миналата седмица. В редица посещения, работилници и лекции, партньорите по проекта се запознаха с примерите, добрите практики и предизвикателствата за противоречивото наследство от периода на фашизма в Италия.

Основен партньор по проекта е най-старият университет в света – Университета в Болоня и неговия Факултет по архитектура. Другият основен партньор е Европейската обсерватория на паметта „EUROM“ към Университета в Барселона. В проекта се включва и „ATRIUM“ – асоциация и културен маршрут на Съвета на ЕС, който работи с архитектурата от тоталитарните режими на 20 век в Европа. Четвъртият партньор е „EuroClio“ – Европейската асоциация на преподавателите по история. В нея участват 83 организации от 47 държави, а целта е иновативно и отговорно образование по история. Фондация „Проект Бузлуджа“ е водещата организация на международния консорциум.