Нашата работа

The Buzludzha Project’s achievements so far.

2023

През 2023 г. развихме културния календар на фондацията благодарение на финансиране от НФК. Това позволи покачването на качеството на фестивала „OPEN BUZLUDZHA 2023“, който се проведе проведе от 10 до 13 август 2023 г. около монумент Бузлуджа. На три музикални сцени се включиха 12 групи и над 30 диджеи, включително от чужбина. Дневната културната програма включваше лекции на над 10 културни организации, детска програма, кино на открито, работилници, спортни занимания и игри. Кулминация на събитието бе видео 3D мапинг върху фасадата на Бузлуджа, който привлече огромен интерес. 

За пръв път организирахме „Форум за културно наследство“ в град София, на който представихме предизвикателства пред опазването на недвижимото културно наследство в България, търсейки добри практики и възможни специфични решения. Темите на форума – „управление и интерпретация“ са провокирани от актуалните предизвикателства пред монумент Бузлуджа, които стоят и пред много обекти на културното наследство в България.

Стартирахме международно партньорство с френската организация “Медиатон” благодарение на спечелен проект по програма „ERASMUS+“. Целта на проекта е изследване и развиване на социалното въздействие на фестивала “OPEN BUZLUDZHA”.

 

Мрежата „ARCHETHICS” по програма „URBACT“ обединява девет европейски града, които притежават дисонантно наследство. Един от тях е община Казанлък. Бяхме поканени от общината за съвместно развитие на проекта. Той цели въвличане на гражданското общество и създаване на интегриран план за действие за Бузлуджа.

 

Разписахме кандидатура по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), която има за цел да защитава и насърчава демократичните и европейски ценности. Нашият проект бе избран от общо 279 кандидатствали. Това ни позволява през 2024 г. да започнем работа по проучване на нематериалната стойност на монумента, събиране на истории и изготвяне на първия прототип на експозиция.

 

През цялата година работихме за отварянето на монумент Бузлуджа за посетители. Смяната на ръководните позиции в Областна администрация Стара Загора и в Министерство на културата доведе до забавяне и изчакване. Стана ясно, че Областна управа не може да отвори сградата. Фондация “Проект Бузлуджа” може да го направи, ако ни бъде дадено това право. В тази връзка проведохме десетки срещи с институции на всички нива и с български и международни експерти.  Изпратихме редица писма с мотивирани предложения. За да се отвори сградата, е необходимо изясняване на модела на управление, което остава наша основна задача и занапред.

 

Очаквайте годишният отчет на фондацията съвсем скоро тук.

2022

През 2022 г. завършиха два важни етапа от опазването на монумент Бузлуджа. Първият е финализирането на спешните мерки по стабилизирането на мозайките в паметника. След успешните мерки за стабилизиране на стенните мозайки през 2020 и 2021 г., през 2022 г. бяха проведени необходимите мерки по куполната мозайка. С това вече всички мозайки в монумента са стабилизирани и предпазени със защитни навеси.

 

Вторият завършен етап е обезопасяването на сградата с цел предоставяне на временен посетителски достъп и подготовка за провеждане на следващи дейности по опазване. Като част от обезопасяването бяха почистени отломките от покривното покритие, които при силен вятър падаха и създаваха опасност за хора в и извън сградата. Освен това, бяха почистени основните пространства в сградата, бяха изградени посетителски пътеки, които обособяват безопасни зони за посетители и бяха създадени основни елементи за създаване на посетителско изживяване.

 

Две основни събития бяха част от календара на фондацията през 2022 г. През август бе проведен фестивала OPEN BUZLUDZHA за втора поредна година. Той събра висок обществен интерес и представи богата музикална и културна програма в подкрепа на опазването на монумента. А в края на годината се проведе първото официално посещение на монумента с цел представяне на резултатите от работата на терен.

 

През 2022 г. бяха завършени всички основни проучвания и доклади от проекта за „План за опазване и управление на монумент Бузлуджа“. Планът представя проучвания на всички основни аспекти на сградата и стратегия за нейното устойчиво опазване и развитие във времето.

 

Благодарение на даренията към фондацията, беше проведено детайлно конструктивно обследване на металната покривна конструкция. Това е първа и задължителна стъпка за проектирането на ново покривно покритие.

 

След завършване на всички спешни мерки по стабилизиране на мозайките и осигуряване на безопасен достъп, следващите цели на фондация „Проект Бузлуджа“ са отваряне на сградата за посетители, както и финансиране и започване проектирането на ново покривно покритие.

 

Годишният отчет на фондацията можете да намерите тук:

2021

През 2021 г. продължиха усилията на фондация „Проект Бузлуджа“ за опазване на мозайката в паметника Бузлуджа. Най-важната следваща задача беше изграждането на защитен навес над мозайките от външния мозаечен кръг, за да ги предпази от пагубното влияние на метеорологичните условия. За тази цел фондацията обяви кампания за набиране на средства „Осинови мозайка“. В нея 10 мозайки бяха осиновени от личности или местни фирми, които направиха дарение, с което да се изгради защитно покритие над конкретното осиновено произведение. В кампанията се включиха и много дарители с по-малки суми. Така бяха събрани необходимите средства и защитният навес беше изграден преди началото на зимата. Приложените спешни мерки за стабилизиране на мозайките се оказаха изключително успешни, тъй като към днешна дата не се наблюдават никакви нови разрушения.

 

Освен това, през 2021 г. фондацията бе съорганизатор на научна конференция, както и фестивал, които бяха покана за обществени диалог и дискусия. Международната конференция In Restauro се проведе на 22 и 23 юли 2021 г. в Исторически музей Искра в Казанлък. На нея бяха представени резултатите от изготвянето на проекта за План за опазване и управление на Бузлуджа и бе обменен международен опит в сферата на опазване на културното наследство.

 

Първото издание на фестивала Open Buzludzha Festival се проведе под мотото „Музика за мозайки“ в подкрепа на опазването на монумента и неговите мозайки. Фестивалът се проведе от 23 до 25 юли 2021 г. и предложи разнообразна музикална програма на две сцени, както и презентации, дискусии и обиколки извън паметника. Той беше организиран от Фондацията, Бар Дак и Община Казанлък чрез ангажиран екип от доброволци.

 

Годишният отчет на фондацията можете да намерите тук:

2020

По време на проучването и анализа на монумента Бузлуджа се установи, че най-ценният и същевременно най-застрашен елемент от монумента са мозайките с площ от 924 кв.м. Благодарение на програмата „Keeping it Modern“ на фондация Гети (финансиране от $60 000) стабилизирахме мозайките, което е и първата реализирана мярка за реставрацията на Бузлуджа.

 

За реализирането на проекта си сътрудничи международен екип от реставратори от Националната художествена академия в София, Техническия университет в Мюнхен, Бернския университет по изкуствата и неправителствената организация Diadrasis от Атина. Отдадени доброволци подкрепиха процеса.

 

Първоначално, екипът на консерваторите проучи мястото, анализира характеристиките на опорите, носещи мозайките, недостатъците на материалите и различните използвани художествени техники, събра информация за основните явления, за разчертаване и най-вече за планиране на идните извънредни мерки.

 

След тази кампания за документиране, всички паднали мозаечни плочки бяха събрани, документирани и съхранени в повече от 150 контейнера. След това площите около мозаечните стени бяха почистени от отпадъци като подготовка за планираната работа.

 

Приетите в подготвителната кампания спешни мерки бяха изпълнени, и всички мозайки бяха стабилизирани механично.

 

За защита на мозайките от стихиите е реализирана конструкция под формата на временен навес. Този структурно напълно независим защитен покрив е монтиран върху вътрешните мозайки. Вертикалната защита е направена от водоотблъскващ, но въздухопропусклив текстил. Така създаденият подслон функционира като климатичен буфер, предпазвайки от климатични скокове, кондензация, сняг, замръзване и ерозия от вятъра, които всяка зима увреждат мозайките.

 

Целият процес беше посрещнат с голям медиен интерес, като дейностите бяха отразени в световен мащаб, предизвиквайки много вълнение не само сред българите, но и сред европейците, както и отвъд.

2019

През 2019 г., благодарение на програмата „Keeping It Modern“ от фондация Гети (финансиране от $185 000) и от името на ICOMOS Германия, фондацията започна първото задълбочено проучване на сградата, за да създаде план за управление на консервация. Бяха проведени технически, структурни, архивни и реставрационни проучвания, за да се документира как е създадена и е функционирала сградата, и да се изясни сегашното ѝ състояние.

 

Планът включва и Оценка на Значимостта на монумента, както и Консервационни Принципи и Насоки. Освен това ще покаже потенциала за повторно използване на монумента чрез представяне на възможни функционалности. Също така ще представи Маркетингово проучване и Бизнес план, за да гарантира устойчивото опазване и икономическата жизнеспособност на проекта.

 

Проектът е реализиран от мултидисциплинарен екип от български и международни експерти, а партньори по проекта са ИКОМОС Германия, Техническият университет в Мюнхен, Университетът по архитектура, строителство и геодезия в София, и Фондация „Проект Бузлуджа“ като координатор на проекта.

2018

Паметникът на Бузлуджа беше включен сред 7-те най-застрашени обекта на културното наследство в Европа през 2018 г., след номинация, направена от фондация „Проект Бузлуджа“.

 

Така, експерти от Европа Ностра, водещата организация за наследство в Европа, и Института на Европейската инвестиционна банка, заедно с фондация „Проект Бузлуджа“, предприеха мисия до монумента от 26-28 септември 2018 г. По време на мисията, делегация от европейски специалисти в областта на културното наследство и финансите посетиха паметника Бузлуджа и се срещнаха с представители на Министерски съвет, Министерство на културата, и Областна администрация Стара Загора. Фондация „Проект Бузлуджа“ беше съорганизатор на посещението.

 

Ключовите открития и препоръки на мисията бяха публикувани в доклад като осъществим план за действие на 5-и декември 2018 г.

 

Това е първото международно признаване на паметника на Бузлуджа за културно наследство в риск в официален европейски доклад.

 

Тази година беше проведено и първото практическо проучване на бъдещия туристически потенциал на паметника Бузлуджа. Проучване на посетителите, проведено като докторантско изследване от д-р Ричард Мортен Фокъс от Института за изследване на тъмния туризъм (iDTR), даде нов поглед върху мотивите и възприятията на тези, които посещават паметника, предоставяйки ценни данни за дискусията за опазване, както и информирайки бъдещия туристически план на Фондация „Проект Бузлуджа“.

2017

През 2017 г., най-мащабното изложение и дискусия, организирани от Фондация „Проект Бузлуджа“, се проведе в Националния Дворец на Културата в София.

 

На 25-и юли се проведе дискусията „Бузлуджа – перспективи и проекти”, организирана от Община Казанлък съвместно с Фондация „Проект Бузлуджа” и Областна администрация Стара Загора. Участниците се обединиха около идеята, че Бузлуджа е обект от значимо национално наследство, който трябва да остане държавна собственост, и да бъде съхранен за бъдещите поколения.

 

На 14-и юни, правителството изрази готовността си да подпомогне каузата на фондация „Бузлуджа“, като организира първата официална среща, проведена в Министерството на културата, и председателствана от министър В. Рашидов. Официални гости бяха кметът на Казанлък, арх. Г.Стоилов, и председателят на Съюза на артистите в България Л.Генов. Арх. Дора Иванова ги запозна с първите концепции на „Проекта Бузлуджа“.

 

Първият фестивал „Бузлуджанска рок култура“ се проведе на Бузлуджа на 8-и юли 2017 г. Фондация „Проект Бузлуджа“ беше поканена да открие събитието и да представи своята инициатива. Целта на фестивала бе да обедини хората чрез музиката и културата на Бузлуджа.

2016

От 19-и януари до 24-и март 2016 г., Фондацията организира три изложби в три града – Габрово, Стара Загора, и София. Те повишиха осведомеността и подчертаха значението на монумента като обект на културно наследство. Тези събития бяха едни от първите публични платформи за обсъждане на бъдещия потенциал на монумента.

 

Проведената на 23-и февруари конференция „Модерното наследство в риск”, с домакин Европейския парламент в Брюксел, беше организирана от евродепутата М. Неков, в сътрудничество с „Проект Бузлуджа“. Експерти от пет европейски държави обсъдиха рисковете, пред които е изправено съвременното културно наследство. Генералният секретар С. Михайлович и вицепрезидентът на Европа Ностра П. Яспарт изразиха своята подкрепа за проекта „Бузлуджа“.

 

Други събития, в които „Проект Бузлуджа“ бе сътрудник, са конференцията „Героите, които обичаме” в София, където Проектът беше поканен да представи своята инициатива, и „12-тата световна среща на българските медии”, където община Казанлък избра да представи културното наследство на региона, като представи и инициативата за Бузлуджа на фондация „Проект Бузлуджа“.

 

От 22-и август до 1-и декември се проведе първата изложба на открито в Казанлък. Това беше най-дългата и мащабна изложба на „Проекта Бузлуджа“. Представени бяха снимки на монумента, историята му, и бъдещия му потенциал.

2015

През годината на своето основаване, Фондация „Проект Бузлуджа“ работи по полагането на основите за постигане на необходимия диалог за опазване на монумента.

 

В тази година бяха организирани няколко изложби, първата от които беше част от 14-то Световно триенале на архитектурата „Интерарх.“ Избран от селекция от над 80 участия от 6 държави, проектът бе отличен със специалната награда на Българската камара на архитектите. Домакин на церемонията по откриването в зала на Националния съюз на архитектите беше архитектът на монумента – Георги Стоилов.

 

На 20-и август в София се проведе конференцията „Соц наследство – наследство в риск” – първото официално събитие в сътрудничество с фондация „Проект Бузлуджа”.

 

Президентите на ИКОМОС Германия и ИКОМОС България участваха в дискусията за стойността, рисковете и опазването на материалното социалистическо наследство.

 

Малко след това, на 5-и септември, в Берлин се проведе последваща дискусия на кръгла маса „Соц наследство“. Освен „Проекта Бузлуджа“, експерти от осем източноевропейски страни представиха доклади за различни обекти, номинирани за признатие като световно наследство.
На 16-17 октомври във Велико Търново се проведе друга конференция, „Историография на прехода“, където „Проектът Бузлуджа“ предизвика активен диалог в общността на културното наследство, и получи голяма подкрепа от местни експерти.
27-и октомври е датата, на която Фондация „Проект Бузлуджа“ изпрати официално предложение до Министерството на културата за получаване на статут на културно наследство за Бузлуджа.

 

Също така, в началото на 2015 г., фондация „Проект Бузлуджа“ беше подпомагана от д-р Ричард Мортен Фокъс, асоцииран член на Института за изследване на тъмния туризъм (iDTR), Университет на Централен Ланкашър (UCLan). В допълнение към създаването на първата международна онлайн платформа за представяне на концепцията и целите на проекта – този уебсайт – през следващите години, той ще си сътрудничи в действени кампании, като кандидатстване за Europa Nostra, фондация Getty и др.